Sz 10 - 95% new am1 Shima Shima II (no box) SOLD OUT